Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sesja z dnia 30 grudnia 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 30 grudnia 2016 roku
11.01.2017 więcej
Sesja z dnia 25 listopada 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 25 listopada 2016 roku
01.12.2016 więcej
Sesja z dnia 21 października 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 21 października 2016 roku
02.11.2016 więcej
Sesja z dnia 30 września 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 30 września 2016 roku
12.10.2016 więcej
Sesja z dnia 14 września 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 14 września 2016 roku
12.10.2016 więcej
Sesja z dnia 17 sierpnia 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2016 roku
19.09.2016 więcej
Sesja z dnia 24 czerwca 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 24 czerwca 2016 roku
08.07.2016 więcej
Sesja z dnia 22 kwietnia 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 22 kwietnia 2016 roku
04.05.2016 więcej
Sesja z dnia 31 marca 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 31 marca 2016 roku
07.04.2016 więcej
Sesja z dnia 21 marca 2016 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 21 marca 2016 roku
29.03.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się