2019-07-18

Sesja z dnia 28 czerwca 2019 roku


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

- UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałów wotum zaufania

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla Wójta Gminy

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Protokół z głosowania- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023


- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michałów

- Protokół z głosowania

Załączniki

  UCHWAŁA NR X/74/2019.pdf 198,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X/72/2019.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X/77/2019.pdf 2,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  2.pdf 169,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.pdf 169,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.pdf 170,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.pdf 169,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.pdf 170,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.pdf 170,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7.pdf 170 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9.pdf 170,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.pdf 169,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11.pdf 170,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X_69_2019.PDF 212,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X_71_2019.PDF 133,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X_70_2019.PDF 116,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X_76_2019.PDF 326,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X_75_2019.PDF 2,37 MB (pdf) szczegóły pobierz
  UCHWAŁA NR X_78_2019.PDF 3,11 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się