Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Michałów - 28 grudnia
2018 roku
21.12.2018 więcej
Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Michałów - 29
listopada 2018 roku
23.11.2018 więcej
Projekty uchwał na LII sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na LII sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku
10.10.2018 więcej
Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na LI sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2018 roku
13.08.2018 więcej
Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2018 roku
31.07.2018 więcej
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku
22.06.2018 więcej
Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku
23.05.2018 więcej
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 roku
17.04.2018 więcej
Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 27 marca 2018 roku
23.03.2018 więcej
Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Michałów
Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Michałów, która
odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku
23.02.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się