2018-11-23

Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Michałów

 

Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Michałów - 29 listopada 2018 roku

 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;
c) w sprawie Statutu Gminy Michałów;
d) w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu Rewitalizacji Gminy Michałów na lata 2016-2023";
e) w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkól w Gminie Michałów na lata 2016-2023 "; 
f) w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019";
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Michałów znajdujących się w posiadaniu samoistnym Skarbu Państwa.
h) w sprawie powołania komisji ds. inwentaryzacji mienia położonego na terenie Gminy Michałów;
i) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
j) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki

  Projekt pkt 9d.pdf 282,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9e.pdf 279,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9f.pdf 320,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9c.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9b.PDF 117,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9g.PDF 218,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9h.PDF 228,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9i.PDF 222,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9a.PDF 713,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 9j.PDF 438,88 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się