2018-01-22

Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Michałów

 

Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Gminy Michałów, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018 roku

 

14. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)  Uchwalenia budżetu Gminy Michałów na 2018 r.

b)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2018-2021;

c)  w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;

e) w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej  w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów;

f) w sprawie zmiany w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Michałów;

g) w sprawie ustalenia kryteriów oraz liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

h) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania;

i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa świętokrzyskiego;

j) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa świętokrzyskiego;

k)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu pińczowskiego;

l) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o utworzeniu Klastra Energetycznego.

Załączniki

  Projekt pkt 14c - GPPIRPA.pdf 465,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14e - o...zedszkola.pdf 271,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14d - GPPN.pdf 432,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14f - U...Regulamin.pdf 212,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14g - w...tacyjnym .pdf 291,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14i - u...ztwa 2018.pdf 259,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14j - u...ztwa 2018.pdf 262,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14k - u...ania 2018.pdf 260,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14l - u...rgetyczny.pdf 263,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt pkt 14h - u...cze 2018.pdf 573,44 KB (pdf) szczegóły pobierz