2017-03-22

Protokoły z Sesji Rady Gminy - 2017r.

 

Protokoły z Sesji Rady Gminy - 2017r.

 

Załączniki

  PROTOKÓŁ NR XXX/2017 427,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXI/2017 583,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXIX/2017 638,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 619,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXIII/2017 643,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 616,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 655,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXVII/2017 578,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 641,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2017 580,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XLII/2017 594,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XL/2017 598,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XXXIX/2017 625 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XLI/2017 586,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PROTOKÓŁ NR XLIII/2017 603,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się