2015-05-19

Prowadzone rejestry

 

W Urzędzie Gminy prowadzone są następujące rejestry:

- uchwał Rady Gminy

- wniosków stałych Rady Gminy

- zarządzeń Wójta

- wniosków i postulatów z obrad sesji Rady Gminy

- skarg i wniosków

- delegacji (wyjazdów służbowych)

- pism przychodzących

- wydanych decyzji administracyjnych

- wyjść w godzinach służbowych

- czasu pracy

- stowarzyszeń działających na terenie gminy (OSP)

W Urzędzie znajduję się ARCHIWUM, w którym przechowuje się dokumenty Urzędu Gminy i byłej Spóldzielni Usług Rolniczych w Michałowie. Okres przechowywania dokumentów zależy od kategorii archiwalnej.