Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Wójt Gminy Michałów ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
20.03.2018 więcej
Przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego
przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego
stanowiącego własność Gminy Michałów z przeznaczeniem na
prowadzenie gabinetu stomatologicznego
20.03.2018 więcej
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczone do sprzedaży
Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczone do sprzedaży
13.02.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości -
dz. nr ewid. 62 obręb Pawłowice gm. Michałów z dz. nr ewid.
63 obręb Pawłowice, gm. Michałów
05.01.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości -
dz. nr ewid. 62 obręb Pawłowice gm. Michałów z dz. nr ewid.
63 obręb Pawłowice, gm. Michałów
21.12.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego (dotyczy rozgraniczenia nieruchomości)
Wynik zapytania ofertowego (dotyczy rozgraniczenia
nieruchomości)
18.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi :
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia
nieruchomości...
01.12.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO
INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
MICHAŁÓW, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 14.09.2017 R.
21.09.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego - dotyczy zapytania ofertowego na
„Wykonanie usługi geodezyjnej pn: „Podział nieruchomości w
Michałowie nr ewid. 437 o pow. 0,3900 ha „
01.09.2017 więcej
Trzeci przetarg ustny nieograniczony
Wójt Gminy Michałów ogłasza trzeci przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
16.08.2017 więcej
12345