Lista artykułów

Nazwa artykułu
Drugi przetarg ustny nieograniczony
Wójt Gminy Michałów ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Michałów
27.08.2019 więcej
Przetarg ustny ograniczony na wynajem lokalu użytkowego
Wójt Gminy Michałów ogłasza przetarg ustny ograniczony na
wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy
Michałów z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo
– przemysłowego
27.08.2019 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
MICHAŁÓW, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 19.07.2019 R.
19.07.2019 więcej
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Michałów ogłasza pierwszy przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
18.06.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
MICHAŁÓW, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 15.02.2019 r.
22.02.2019 więcej
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako dz. nr 655 o pow. 0,9700 ha obręb
Węchadłów gm. Michałów
18.01.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
MICHAŁÓW, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 22.11.2018 R.
03.12.2018 więcej
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Wójt Gminy Michałów ogłasza drugi przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
16.10.2018 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
MICHAŁÓW, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 14.09.2018 R.
21.09.2018 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY
MICHAŁÓW, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIU 07.09.2018 R.
17.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się