Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
pińczowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-04-09  
Data publikacji do
2018-04-30  

 

  Michałów, 09.04.2018 r.

IKm.271.ZP 1.2018

 

                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 1.2018. Nazwa zadania:„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990”


 

            1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów, ul. B. Głowackiego 93

 

Uzasadnienie wyboru:

 Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego uzyskała największą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:             Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 17

Cena oferty brutto:           337 135,56 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,20

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja: 97,20

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy:              TRAKT S.A

Adres wykonawcy:              26-065 Piekoszówk/Kielc, Górki Szczukowskie 1

Cena oferty brutto:           383 988,05 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50,22

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja: 90,22

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

Cena oferty brutto:           349 812,49 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 55,13

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja: 95,13

 

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              28-300 Jędrzejów, ul. B. Głowackiego 93

Cena oferty brutto:           321 421,14 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40 00

Łączna punktacja: 100,00                                                                                                WÓJT GMINY

Mirosław Walasek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się