Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
pińczowski  
Ulica
 
Numer budynku
 
Data publikacji od
2018-04-09  
Data publikacji do
2018-04-30  

 

  Michałów, 09.04.2018 r.

IKm.271.ZP 1.2018

 

                                                                                 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 1.2018. Nazwa zadania:„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PAWŁOWICE - ŁĄKI od km 0+000 do km 0+990”


 

            1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.

28-300 Jędrzejów, ul. B. Głowackiego 93

 

Uzasadnienie wyboru:

 Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriówoceny ofert określonychw specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i spełniania innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego.

W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego uzyskała największą liczbę punktów zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.: 1

Nazwa wykonawcy:             Zakład Robót Drogowych „DUKT” Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 17

Cena oferty brutto:           337 135,56 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 57,20

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja: 97,20

 

Lp.: 2

Nazwa wykonawcy:              TRAKT S.A

Adres wykonawcy:              26-065 Piekoszówk/Kielc, Górki Szczukowskie 1

Cena oferty brutto:           383 988,05 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 50,22

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja: 90,22

 

Lp.: 3

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "FART" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 268a

Cena oferty brutto:           349 812,49 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 55,13

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40,00

Łączna punktacja: 95,13

 

Lp.: 4

Nazwa wykonawcy:              Przedsiębiorstwo Drogowe "WOJTRANS" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:              28-300 Jędrzejów, ul. B. Głowackiego 93

Cena oferty brutto:           321 421,14 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 60,00

Liczba pkt. w kryterium gwarancja: 40 00

Łączna punktacja: 100,00                                                                                                WÓJT GMINY

Mirosław Walasek