2015-07-20

WYKAZ PLACÓWEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO

WYKAZ PLACÓWEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

 

DZIENNE ODDZIAŁY TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

LP.

 

NAZWA PLACÓWKI

ADRES

TELEFON

1

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

KIELCE  
25-736

ul. Grunwaldzka 47

 

Tel. 41 345-00-53

41 367 12 08

otuw.grunwaldzka@gmail.com

 

2

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH

KIELCE 25-433

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65

 

Tel./ Fax. 41 368-68 31

e-mail: otuiw.kielce@gmail.com

 

3

OŚRODEK LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I UZALEŻNIEŃ „ESKULAP”

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 27-400

ul. Sienkiewicza 80

 

Tel./fax. 41 265-14-24

4

PROMEDIC” CENTRUM PSYCHOTERAPII AGNIESZKI NEHREBECKIEJ

STASZÓW

28-200

ul. Wschodnia 23

 

Tel. 533 033 311

 

 

CAŁODOBOWE ODDZIAŁY LECZENIA UZALEŻNIEŃ

 

LP.

 

NAZWA PLACÓWKI

ADRES

TELEFON

1.

 

WOTUW Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy Oddział XII (męski)

Terapia Uzależnienia od Alkoholu

MORAWICA 26-026

ul. Spacerowa 5

Tel. centrala:
41 36-41-399

Kierownik oddziału:

41 36- 41-231

Fax. 41-364-12-99

 

2

WOTUW Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy Oddział XIII (koedukacyjny)

Terapia Uzależnienia od Alkoholu

 

MORAWICA 26-026

ul. Spacerowa 5

 

Tel. centrala: 41 36-41-399

Kierownik oddziału:

41 36- 41-391

Fax. 41-364-12-99

 

3

WOTUW Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy OLAZA

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacyjny) (Męski)

 

MORAWICA 26-026

ul. Spacerowa 5

 

Tel. centrala: 41 36-41-399

Kierownik oddziału:

41 36- 41-261

Fax. 41-364-12-99

 

 

PORADNIE TERAPII UZALEŻNIEŃ

LP.

 

NAZWA PLACÓWKI

ADRES

TELEFON

1

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I LECZENIA UZALEŻNIEŃ W BUSKU ZDROJU

BUSKO ZDRÓJ 28-100 ul. Stefana Batorego 11a


 

Tel. 41 243-60-82

 

2

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ,,SAN DAMIANO” CHĘCINY

CHĘCINY 26-060
ul. Franciszkańska 10


 

Tel. 41 31-51-140

3

NZOZ IS-MED PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

JĘDRZEJÓW 28-300 ul. Armii Krajowej 10

Tel. 41 386 14 05

 

4

ŚCP W MORAWICY PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

 

KIELCE 25-734
ul. Jagiellońska 72

 

Tel. / fax. 41 345-73-46

wotuw.przychodnia@morawica.com.pl

 

5

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 


 

KIELCE   25-736

ul. Grunwaldzka 45


 

Tel. 41 345-00-53

41 367 12 08

otuw.grunwaldzka@gmail.com

6

OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH

 


 

KIELCE 25-433

ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65

Tel./ Fax. 41 368-68 31

e-mail: otuiw.kielce@gmail.com

7

NZOZ ,,PATRON” SP.Z O.O

 

KIELCE 25 – 366
ul. Kopernika 3

Tel .41 344 50 27

 

8

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA RODZINIE” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „NADZIEJA RODZINIE” W KIELCACH

 

KIELCE 25-711

ul. Karczówkowska 36


 

 

Tel. 41 345-56-65

 

9

PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ MONAR W KIELCACH

KIELCE   25-639

Malików 150 b

Tel./Fax. 41 367-36-93

 

10

OŚRODEK LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I UZALEŻNIEŃ „ESKULAP”

 

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI       27-400

ul. Sienkiewicza 80

Tel./fax. 41 265-14-24

11

ŚWIĘTOKRZYSKI OŚRODEK TERAPII W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

27-400

ul. Denkowska 8

Tel. 667 608 957

12

PORADNIA PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

PAWŁÓW 27-255

 

Tel. 41 334-31-28

13

PROMEDIC” CENTRUM PSYCHOTERAPII AGNIESZKI NEHREBECKIEJ

PIŃCZÓW

28- 400

ul. Bednarska 3

Tel. 531 515 222

 

14

OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SPZOZ W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

SKARŻYSKO – KAMIENNA

26- 110

ul. Sokola 50

Tel. 41 278-43-61

Tel./fax. 41 251-21-87

e-mail: olkspzoz@poczta.onet.pl

15

PROMEDIC” CENTRUM PSYCHOTERAPII AGNIESZKI NEHREBECKIEJ

STASZÓW

28-200

ul. Wschodnia 23

Tel. 533 033 311

16

POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STARACHOWICE

STARACHOWICE

27-200

ul. Radomska 70

Tel. 41 273 98 16

17

OŚRODEK LECZENIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH I UZALEŻNIEŃ „MICHAŁÓW”

STARACHOWICE

27-200

ul. Ostrowiecka 151

Tel. 41 273-57-35

18

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ KOŃSKIE

KOŃSKIE 26-200 ul.Gimnazjalna 41b

Tel.41 390-22-25

19

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓL ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

KAZIMIERZA WIELKA

28- 500

Ul.Partyzantów 12

Tel./fax 41 352-14-42

20

TOP MEDICUS SPÓŁKA Z O.O.

OPATÓW 27-500

ul. Słowackiego 13

Tel. 15   86-82-733     wew. 127

Fax. 15 86-82-817

21

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SANDOMIERZU

SANDOMIERZ 27-600

ul. Schinzla 13

Tel.   15 833-07-31

22

NZOZ ,,NOWE ŻYCIE”

WŁOSZCZOWA

29-100

ul. Mleczarska 11

Tel. 41 394 44 06

23

 

 

 

 

HOSTEL DLA UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

 

LP.

 

NAZWA PLACÓWKI

ADRES

TELEFON

1

OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH „SAN MARINO”

POŁANIEC 28-230

UL. 11 LISTOPADA 15

TEL. 158650738

784583558

 

hostel.polaniec@franciszkanie.pl

2

HOSTEL DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

BUSKO-ZDRÓJ 28-100

TEL. 691504015

602474012

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się