2015-05-11

Rady Sołeckie

 

 L. p

Sołectwo

Osoby wchodzące
w skład rady sołeckiej

1

MICHAŁÓW

1. Biały Stanisław

2. Szymański Henryk

3. Bandura Janusz

2

ZAGAJÓW

1. Przeniosło Justyna

2. Sikora Barbara

3. Strączkiewicz Edward

4. Wilk Sylwia

3

SĘDOWICE

1. Mazur Łukasz

2. Dubiel Marcin

3. Dubiel Edyta

4. Ciesielski Wiesław

5. Młyńczak Anna

4

WROCIERYŻ

1. Mrozik Anna

2. Bielecka Grażyna

3. Łach Robert

5

TUR GÓRNY

1. Konofal Józef

2. Dzierżak Jerzy

3. Dzierżak Ewa

6

PAWŁOWICE

1. Grudzień Janusz

2. Bartocha Włodzimierz

3. Hanasz Zbigniew

7

TUR PIASKI

1. Janusek Ryszard

2. Janusek Lidia

3. Pietras Maria

8

PRZECŁAWKA

1. Kocel Stanisław

2. Leszczyński Leszek

3. Zaręba Paweł

9

GÓRY

1. Sobczyk Barbara

2. Stanek Marta

3. Ryński Andrzej

4. Pasternak Ewa

5. Pasternak Piotr

10

POLICHNO

1. Puchała Iwona

2. Golik Przemysław

3. Stefański Łukasz

11

ZAWALE NIEGOSŁAWSKIE

1. Lozio Janusz

2. Szczerba Barbara

3. Bijak Andrzej

12

ZAGAJÓWEK

1. Widmański Piotr

2. Karkowski Janusz

3. Matuszczyk Joanna

13

TOMASZÓW

1. Kocel Wioletta

2. Kowalczyk Anna

3. Sęk Iwona

14

JELCZA MAŁA

1. Wojtasik Agnieszka

2. Klamka Aneta

3. Matias Henryk

15

SADKÓWKA

1. Lozio Jerzy

2. Wites Andrzej

3. Strączek Mariola

16

KOŁKÓW

1. Strączek Zenon

2. Ryński Janusz

3. Michno Tomasz

4. Ryński Ryszard

17

JELCZA WIELKA

1. Strzałkowska Marzena

2. Makuch Michał

3. Chrząszczowski Janusz

4. Sroka Bożena

5. Grzybowska Elżbieta

18

KAROLÓW

1. Pasternak Bernarda

2. Młyńczak Paulina

3. Gładysz Henryk

19

WĘCHADŁÓW

1. Jaros Mariusz

2. Pękalski Konrad

3. Dzierżak Arkadiusz

20

TUR DOLNY

1. Węgrzynowicz Marek

2. Pękalski Grzegorz

3. Węgrzynowicz Andrzej