2015-05-11

Rady Sołeckie

 

 L. p

Sołectwo

Osoby wchodzące
w skład rady sołeckiej

1

MICHAŁÓW

1. Biały Stanisław

2. Szymański Henryk

3. Bandura Janusz

2

ZAGAJÓW

1. Przeniosło Justyna

2. Sikora Barbara

3. Strączkiewicz Edward

4. Wilk Sylwia

3

SĘDOWICE

1. Mazur Łukasz

2. Dubiel Marcin

3. Dubiel Edyta

4. Ciesielski Wiesław

5. Młyńczak Anna

4

WROCIERYŻ

1. Mrozik Anna

2. Bielecka Grażyna

3. Łach Robert

5

TUR GÓRNY

1. Konofal Józef

2. Dzierżak Jerzy

3. Dzierżak Ewa

6

PAWŁOWICE

1. Grudzień Janusz

2. Bartocha Włodzimierz

3. Hanasz Zbigniew

7

TUR PIASKI

1. Janusek Ryszard

2. Janusek Lidia

3. Pietras Maria

8

PRZECŁAWKA

1. Kocel Stanisław

2. Leszczyński Leszek

3. Zaręba Paweł

9

GÓRY

1. Sobczyk Barbara

2. Stanek Marta

3. Ryński Andrzej

4. Pasternak Ewa

5. Pasternak Piotr

10

POLICHNO

1. Puchała Iwona

2. Golik Przemysław

3. Stefański Łukasz

11

ZAWALE NIEGOSŁAWSKIE

1. Lozio Janusz

2. Szczerba Barbara

3. Bijak Andrzej

12

ZAGAJÓWEK

1. Widmański Piotr

2. Karkowski Janusz

3. Matuszczyk Joanna

13

TOMASZÓW

1. Kocel Wioletta

2. Kowalczyk Anna

3. Sęk Iwona

14

JELCZA MAŁA

1. Wojtasik Agnieszka

2. Klamka Aneta

3. Matias Henryk

15

SADKÓWKA

1. Lozio Jerzy

2. Wites Andrzej

3. Strączek Mariola

16

KOŁKÓW

1. Strączek Zenon

2. Ryński Janusz

3. Michno Tomasz

4. Ryński Ryszard

17

JELCZA WIELKA

1. Strzałkowska Marzena

2. Makuch Michał

3. Chrząszczowski Janusz

4. Sroka Bożena

5. Grzybowska Elżbieta

18

KAROLÓW

1. Pasternak Bernarda

2. Młyńczak Paulina

3. Gładysz Henryk

19

WĘCHADŁÓW

1. Jaros Mariusz

2. Pękalski Konrad

3. Dzierżak Arkadiusz

20

TUR DOLNY

1. Węgrzynowicz Marek

2. Pękalski Grzegorz

3. Węgrzynowicz Andrzej

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się