2016-05-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

KIEROWNIK

lek. med. TEODOZJA KIERKOWSKA - SZEWCZYK

 

DANE TELEADRESOWE

OŚRODEK ZDROWIA W MICHAŁOWIE

Michałów 286
28 - 411 Michałów
tel. (41) 35 - 65 - 670

 

OŚRODEK ZDROWIA W GÓRACH

tel. (41) 35 - 66 - 012

 

OŚRODEK ZDROWIA W SĘDOWICACH

tel. (41) 35 - 65 - 008

 

INFORMACJE PODSTWOWE

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej (SZOZ)  w Michałowie jest samodzielnym publicznym Zakładem opieki Zdrowotnej powołanym przez Radę Gminy w Michałowie.
W jej skład wchodzą:
- Ośrodek Zdrowia w Michałowie,
- Ośrodek Zdrowia w Górach,
- Ośrodek Zdrowia w Sędowicach.


Ośrodki Zdrowia SZOZ w Michałowie świadczą usługi medyczne podopiecznym zapisanym na listę aktywną, należących do NFZ w Kielcach.W SZOZ Michałów zatrudnionych jest:
- 2 lekarzy medycyny rodzinnej,
- 4 pielęgniarki w tym 2 pielęgniarki środowiskowo - rodzinne, jedna pielęgniarka koordynująca i zarazem pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowani oraz jedna pielęgniarka praktyki
- księgowa na 1/2 etatu,
- 3 sprzątaczki w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- w sezonie grzewczym dwóch palaczy w Ośrodku Zdrowia w Sędowicach oraz dwóch palaczy w Ośrodku Zdrowia w Górach.
Zatrudniony personel fachowy spełnia wymogi NFZ.

 

SZOZ w Michałowie świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem i wskazaniami NFZ w Kielcach.