2016-05-31

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

KIEROWNIK

lek. med. TEODOZJA KIERKOWSKA - SZEWCZYK

 

DANE TELEADRESOWE

OŚRODEK ZDROWIA W MICHAŁOWIE

Michałów 286
28 - 411 Michałów
tel. (41) 35 - 65 - 670

 

OŚRODEK ZDROWIA W GÓRACH

tel. (41) 35 - 66 - 012

 

OŚRODEK ZDROWIA W SĘDOWICACH

tel. (41) 35 - 65 - 008

 

INFORMACJE PODSTWOWE

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej (SZOZ)  w Michałowie jest samodzielnym publicznym Zakładem opieki Zdrowotnej powołanym przez Radę Gminy w Michałowie.
W jej skład wchodzą:
- Ośrodek Zdrowia w Michałowie,
- Ośrodek Zdrowia w Górach,
- Ośrodek Zdrowia w Sędowicach.


Ośrodki Zdrowia SZOZ w Michałowie świadczą usługi medyczne podopiecznym zapisanym na listę aktywną, należących do NFZ w Kielcach.W SZOZ Michałów zatrudnionych jest:
- 2 lekarzy medycyny rodzinnej,
- 4 pielęgniarki w tym 2 pielęgniarki środowiskowo - rodzinne, jedna pielęgniarka koordynująca i zarazem pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowani oraz jedna pielęgniarka praktyki
- księgowa na 1/2 etatu,
- 3 sprzątaczki w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- w sezonie grzewczym dwóch palaczy w Ośrodku Zdrowia w Sędowicach oraz dwóch palaczy w Ośrodku Zdrowia w Górach.
Zatrudniony personel fachowy spełnia wymogi NFZ.

 

SZOZ w Michałowie świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem i wskazaniami NFZ w Kielcach.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się