2015-05-19

Struktura organizacyjna Urzędu

 

W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy :

1. Wójt – Mirosław Walasek

2. Sekretarz – mgr inż. Henryka Gietka - Bębenek

3. Skarbnik Gminy – mgr Halina Głombińska

4. Kierownik USC – mgr Aneta Błaszczyk

5. Stanowisko ds. powszechnego obowiązku obrony , zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich – Ewelina Wleciał

6. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zarządu mieniem – mgr Edyta Panek

7. Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów gminy – Paulina Jaros

8. Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu – mgr Marcin Panek

9. Stanowisko ds. gospodarki odpadami, ochrony środowiska i działalności gospodarczej – mgr Dorota Purtak

10. Stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury gminnej – mgr inż. Jarosław Szałapski

11. Stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy – mgr Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz

12. Stanowisko ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania przestrzennego – mgr Aneta Biały

13. Stanowisko ds. zaopatrzenia, rolnictwa i obsługi kasowej – mgr Renata Dąbek - Nocuń

14. Stanowisko ds. księgowości budżetowej – dochody – Grażyna Hanas

15. Stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki – mgr Wiesława Pasternak

16. Stanowisko ds. płac i rozliczeń – Elżbieta Ćmakowska

17. Stanowisko ds. planowania finansowego i sprawozdawczości oraz spraw finansowych oświaty – mgr Agnieszka Bochen

18. Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat – mgr Joanna Majcher

19. Stanowisko ds. ewidencji podatków i opłat – Teresa Gajda

20. Stanowisko ds. podatku VAT i windykacji należności – mgr Katarzyna Bandura

21. Stanowiska pomocnicze i obsługi:

  - konserwatorzy.

W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska kierownicze :

1. Wójt Gminy

2. Sekretarz

3. Skarbnik Gminy - kordynuje i nadzoruje pracę stanowisk do spraw:
- wymiaru podatku i opłat,
- księgowości podatkowej,
- księgowości budżetowej.

4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się