Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Sesja z dnia 28 grudnia 2018 roku
Sesja z dnia 28 grudnia 2018 roku
10.01.2019 więcej
Sesja z dnia 29 listopada 2018 roku
Sesja z dnia 29 listopada 2018 roku
03.12.2018 więcej
Sesja z dnia 21 listopada 2018 roku
Sesja z dnia 21 listopada 2018 roku
26.11.2018 więcej
Sesja z dnia 11 października 2018 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 roku
25.10.2018 więcej
Sesja z dnia 17 sierpnia 2018 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 17 sierpnia 2018 roku
23.08.2018 więcej
Sesja z dnia 2 sierpnia 2018 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 2 sierpnia 2018 roku
14.08.2018 więcej
Sesja z dnia 29 czerwca 2018 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 29 czerwca 2018 roku Sesja
Rady Gminy Michałów z dnia 8 sierpnia 2018 roku
10.07.2018 więcej
Sesja z dnia 30 maja 2018 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 30 maja 2018 roku
14.06.2018 więcej
Sesja z dnia 30 kwietnia 2018 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 30 kwietnia 2018 roku
11.05.2018 więcej
Sesja z dnia 27 marca 2018 roku
Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 27 marca 2018 roku
30.03.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się