2015-08-04

URZĄD GMINY W MICHAŁOWIE

 

NAZWA: GMINA MICHAŁÓW
NIP: 662-176-33-06
REGON: 291010317
Nr identyfikacyjny: 063106413

 

NAZWA: URZĄD GMINY MICHAŁÓW
NIP: 662-113-43-61
REGON: 000537467

 

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /0qc3j16toi/SkrytkaESP

 

Konto Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy o/Michałów: 60 8509 0002 2002 0009 3871 0001
 

Rachunek do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Bank Spółdzielczy o/Michałów: 13 8509 0002 2002 0009 3871 0071

 

KONTAKT:
Michałów 115, 28-411 Michałów
woj. świętokrzyskie
tel. 41 356 52 43, fax. 41 356 52 44
michalow[at]op.plWójt:
Mirosław Walasek
tel. 41 356 52 43
wojt[at]michalow.plSEKRETARZ:
mgr inż. Henryka Gietka - Bębenek
tel. 41 356 52 43
sekretarz[at]michalow.plSKARBNIK:
mgr Halina Głombińska
tel. 41 356 52 43
skarbnik[at]michalow.pl


 

Godziny otwarcia urzędu :

poniedziałek - piątek : 7.30-15.30

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się