Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-09 13:44:04  Marcin Panek

Utworzono artykuł 220298 o nazwie 'Budżet - ZPO Michałów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste220298
user_idpuste73983
resource_idpuste580
namepusteBudżet - ZPO Michałów
category_idpuste38688
language_idpuste1
shortpusteBudżet - Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie
fullpuste

Bilans

publishfrompuste2019-05-09 00:00:00
_activepuste1
slugpustebudzet-zpo-michalow
2019-05-09 14:18:55  Marcin Panek

Pole full zmieniło wartość z '<p> Bilans</p> ' na '<p> Budżet - Zesp&oacute;ł Plac&oacute;wek Oświatowych w Michałowie</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Bilans

Budżet - Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie

2019-05-09 14:40:59  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-05-09 14:40:59  Marcin Panek

Załączono plik 553631

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2129358
user_idpuste73983
fobject_idpuste553631
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste220298
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 14:40:59  Marcin Panek

Załączono plik 553632

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2129359
user_idpuste73983
fobject_idpuste553632
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste220298
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 14:40:59  Marcin Panek

Załączono plik 553633

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2129360
user_idpuste73983
fobject_idpuste553633
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste220298
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-09 14:40:59  Marcin Panek

Załączono plik 553634

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2129361
user_idpuste73983
fobject_idpuste553634
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste220298
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się