Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-18 08:17:23  Marcin Panek

Utworzono artykuł 241813 o nazwie 'Protokoły z X Sesji Rady Gminy Michałów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste241813
user_idpuste73983
resource_idpuste580
namepusteProtokoły z X Sesji Rady Gminy Michałów
category_idpuste34144
language_idpuste1
shortpusteProtokoły z X Sesji Rady Gminy Michałów - 28.06.2019 r.
fullpuste


Protokoły z X Sesji Rady Gminy Michałów - 28.06.2019 r.

publishfrompuste2019-07-18 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprotokoly-z-x-sesji-rady-gminy-michalow
2019-07-18 15:05:36  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598356

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948558
user_idpuste73983
fobject_idpuste598356
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598357

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948559
user_idpuste73983
fobject_idpuste598357
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598358

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948560
user_idpuste73983
fobject_idpuste598358
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598359

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948561
user_idpuste73983
fobject_idpuste598359
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598360

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948562
user_idpuste73983
fobject_idpuste598360
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598361

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948563
user_idpuste73983
fobject_idpuste598361
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598362

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948564
user_idpuste73983
fobject_idpuste598362
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598363

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948565
user_idpuste73983
fobject_idpuste598363
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598364

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948566
user_idpuste73983
fobject_idpuste598364
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598365

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948567
user_idpuste73983
fobject_idpuste598365
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 598366

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948568
user_idpuste73983
fobject_idpuste598366
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-05-11 13:22:41  Marcin Panek

Załączono plik 763922

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2948569
user_idpuste73983
fobject_idpuste763922
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241813
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się