Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-18 08:19:23  Marcin Panek

Utworzono artykuł 241814 o nazwie 'Sesja z dnia 28 czerwca 2019 roku'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste241814
user_idpuste73983
resource_idpuste580
namepusteSesja z dnia 28 czerwca 2019 roku
category_idpuste34139
language_idpuste1
shortpusteSesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku
fullpuste


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

 

publishfrompuste2019-07-18 00:00:00
_activepuste1
slugpustesesja-z-dnia-28-czerwca-2019-roku
2019-07-23 10:55:44  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-23 11:05:51  Marcin Panek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Sesja Rady Gminy Michał&oacute;w z dnia 28 czerwca 2019 roku</strong><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Sesja Rady Gminy Michał&oacute;w z dnia 28 czerwca 2019 roku</strong><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia W&oacute;jtowi Gminy Michał&oacute;w wotum zaufania<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla W&oacute;jta Gminy<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600321/uchwala-nr-x-72-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600329/5-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michał&oacute;w na lata 2019-2022<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600320/uchwala-nr-x-74-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napoj&oacute;w alkoholowych na terenie Gminy Michał&oacute;w</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600332/7-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydat&oacute;w na ławnik&oacute;w sądowych na kadencję 2020-2023<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600322/uchwala-nr-x-77-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michał&oacute;w</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600334/10-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michał&oacute;w<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

 


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

- UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałów wotum zaufania

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla Wójta Gminy

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michałów

- Protokół z głosowania

2019-07-23 11:44:59  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-23 11:47:58  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Sesja Rady Gminy Michał&oacute;w z dnia 28 czerwca 2019 roku</strong><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia W&oacute;jtowi Gminy Michał&oacute;w wotum zaufania<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla W&oacute;jta Gminy<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600321/uchwala-nr-x-72-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600329/5-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michał&oacute;w na lata 2019-2022<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600320/uchwala-nr-x-74-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napoj&oacute;w alkoholowych na terenie Gminy Michał&oacute;w</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600332/7-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydat&oacute;w na ławnik&oacute;w sądowych na kadencję 2020-2023<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania<br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600322/uchwala-nr-x-77-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michał&oacute;w</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600334/10-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> - UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michał&oacute;w<br /> <br /> - Protok&oacute;ł z głosowania</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Sesja Rady Gminy Michał&oacute;w z dnia 28 czerwca 2019 roku</strong><br /> <br /> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600419/uchwala-nr-x_69_2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia W&oacute;jtowi Gminy Michał&oacute;w wotum zaufania</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600326/2-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600421/uchwala-nr-x_70_2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600328/3-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600420/uchwala-nr-x_71_2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla W&oacute;jta Gminy</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600327/4-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600321/uchwala-nr-x-72-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600329/5-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600320/uchwala-nr-x-74-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napoj&oacute;w alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napoj&oacute;w alkoholowych na terenie Gminy Michał&oacute;w</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600332/7-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600423/uchwala-nr-x_75_2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600331/8-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600422/uchwala-nr-x_76_2019-pdf.html"><br /> - UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydat&oacute;w na ławnik&oacute;w sądowych na kadencję 2020-2023</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600333/9-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600322/uchwala-nr-x-77-2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michał&oacute;w</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600334/10-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a><br /> <br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600424/uchwala-nr-x_78_2019-pdf.html">- UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁ&Oacute;W z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michał&oacute;w</a><br /> <br /> <a href="https://michalow.bip.gov.pl/fobjects/download/600335/11-pdf.html">- Protok&oacute;ł z głosowania</a></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

- UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałów wotum zaufania

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla Wójta Gminy

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


Sesja Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

- UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałów wotum zaufania

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutarium dla Wójta Gminy

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.

- Protokół z głosowania- UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad sytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/75/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej Samorządowego Zakładu opieki Zdrowotnej w Michałowie

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/76/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023


- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/77/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaroiwanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałów

- Protokół z głosowania


- UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posidaniu Gminy Michałów

- Protokół z głosowania

2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600320

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295416
user_idpuste73983
fobject_idpuste600320
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600321

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295417
user_idpuste73983
fobject_idpuste600321
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600322

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295418
user_idpuste73983
fobject_idpuste600322
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600326

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295419
user_idpuste73983
fobject_idpuste600326
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600327

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295420
user_idpuste73983
fobject_idpuste600327
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600328

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295421
user_idpuste73983
fobject_idpuste600328
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600329

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295422
user_idpuste73983
fobject_idpuste600329
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600330

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295423
user_idpuste73983
fobject_idpuste600330
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600331

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295424
user_idpuste73983
fobject_idpuste600331
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600332

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295425
user_idpuste73983
fobject_idpuste600332
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600333

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295426
user_idpuste73983
fobject_idpuste600333
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600334

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295427
user_idpuste73983
fobject_idpuste600334
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600335

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295428
user_idpuste73983
fobject_idpuste600335
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-23 11:53:18  Marcin Panek

Załączono plik 600419

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2295429
user_idpuste73983
fobject_idpuste600419
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste241814
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się