Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-20 19:33:43  Marcin Panek

Pole slug zmieniło wartość z 'sesja-rady-gminy-michalow' na '242617_sesja-rady-gminy-michalow'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugsesja-rady-gminy-michalow242617_sesja-rady-gminy-michalow
2019-07-25 10:46:39  Marcin Panek

Pole full zmieniło wartość z '<div class="leadArticle"> <p style="text-align: justify;"> <span>W dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michał&oacute;w z następującym porządkiem obrad:</span></p> </div> <p style="text-align: center;"> <a class="newWindow" href="http://michalow.pl/container/bip-pliki/xi%20sesja2019.jpg" target="_blank" title="Otwarcie w nowym oknie"><img alt="" height="436" src="http://michalow.pl/container/bip-pliki/xi%20sesja2019.jpg" width="570" /></a></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a class="newWindow" href="https://youtube.com/channel/UCwzdo5D7EqIEkpg4CKYCxuQ/live" target="_blank" title="Otwarcie w nowym oknie"><span><strong>Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo&nbsp;</strong>- link</span></a></span></span></p> ' na '<div class="leadArticle"> <p style="text-align: justify;"> <span>W dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michał&oacute;w z następującym porządkiem obrad:</span></p> </div> <p style="text-align: center;"> <a class="newWindow" href="http://michalow.pl/container/bip-pliki/xi%20sesja2019.jpg" target="_blank" title="Otwarcie w nowym oknie"><img alt="" height="436" src="http://michalow.pl/container/bip-pliki/xi%20sesja2019.jpg" width="570" /></a></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: center;"> <a class="newWindow" href="https://michalow.bip.gov.pl/projekty-uchwal-2019/projekty-uchwal-na-xi-sesje-rady-gminy-michalow.html" target="_blank" title="Otwarcie w nowym oknie"><strong>Projekty uchwał</strong> - link (michalow.bip.gov.pl)</a></p> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><a class="newWindow" href="https://youtube.com/channel/UCwzdo5D7EqIEkpg4CKYCxuQ/live" target="_blank" title="Otwarcie w nowym oknie"><span><strong>Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo&nbsp;</strong>- link</span></a></span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

W dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

W dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

 

Projekty uchwał - link (michalow.bip.gov.pl)

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

2019-07-20 19:33:43  Marcin Panek

Utworzono artykuł 242617 o nazwie 'Sesja Rady Gminy Michałów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste242617
user_idpuste73983
resource_idpuste580
namepusteSesja Rady Gminy Michałów
category_idpuste5420
language_idpuste1
shortpusteW dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:
fullpuste

W dniu 26 lipca 2019 r. o godzinie 14.00 w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Michałowie odbędzie się sesja Rady Gminy Michałów z następującym porządkiem obrad:

 

Transmisja Sesji Rady Gminy na żywo - link

publishfrompuste2019-07-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustesesja-rady-gminy-michalow

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się