Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-22 08:50:29  Marcin Panek

Utworzono artykuł 242665 o nazwie 'Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste242665
user_idpuste73983
resource_idpuste580
namepusteProjekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów
category_idpuste33530
language_idpuste1
shortpusteProjekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 czerwca 2019 roku
fullpuste


Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 czerwca 2019 roku


9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałów" i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michałów;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michałów w części obrębu sołectwa Michałów;
e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;
f) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów;
h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadłów, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów.

 

publishfrompuste2019-07-22 00:00:00
_activepuste1
slugpusteprojekty-uchwal-na-xi-sesje-rady-gminy-michalow
2019-07-22 08:50:59  Marcin Panek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michał&oacute;w - 26 czerwca 2019 roku</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> <strong>9. Rozpatrzenie projekt&oacute;w uchwał w sprawie:<br /> <br /> a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;<br /> b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michał&oacute;w na lata 2019-2022;<br /> c) w sprawie oceny aktualności &bdquo;Studium uwarunkowań i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego gminy Michał&oacute;w&quot; i miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michał&oacute;w;<br /> d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michał&oacute;w w części obrębu sołectwa Michał&oacute;w;<br /> e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;<br /> f) w sprawie zaliczenia dr&oacute;g do kategorii dr&oacute;g gminnych i ustalenia ich przebiegu;<br /> g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michał&oacute;w;<br /> h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadł&oacute;w, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michał&oacute;w na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;<br /> i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michał&oacute;w.</strong><br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michał&oacute;w - 26 czerwca 2019 roku</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9. Rozpatrzenie projekt&oacute;w uchwał w sprawie:<br /> <br /> a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;<br /> b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michał&oacute;w na lata 2019-2022;<br /> c) w sprawie oceny aktualności &bdquo;Studium uwarunkowań i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego gminy Michał&oacute;w&quot; i miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michał&oacute;w;<br /> d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michał&oacute;w w części obrębu sołectwa Michał&oacute;w;<br /> e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;<br /> f) w sprawie zaliczenia dr&oacute;g do kategorii dr&oacute;g gminnych i ustalenia ich przebiegu;<br /> g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michał&oacute;w;<br /> h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadł&oacute;w, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michał&oacute;w na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;<br /> i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michał&oacute;w.<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full


Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 czerwca 2019 roku


9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałów" i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michałów;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michałów w części obrębu sołectwa Michałów;
e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;
f) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów;
h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadłów, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów.

 


Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 czerwca 2019 roku


9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałów" i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michałów;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michałów w części obrębu sołectwa Michałów;
e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;
f) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów;
h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadłów, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów.
 

2019-07-25 10:52:01  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-02 16:15:59  Marcin Panek

Pole short zmieniło wartość z 'Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 czerwca 2019 roku' na 'Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 lipca 2019 roku'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michał&oacute;w - 26 czerwca 2019 roku</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9. Rozpatrzenie projekt&oacute;w uchwał w sprawie:<br /> <br /> a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;<br /> b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michał&oacute;w na lata 2019-2022;<br /> c) w sprawie oceny aktualności &bdquo;Studium uwarunkowań i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego gminy Michał&oacute;w&quot; i miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michał&oacute;w;<br /> d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michał&oacute;w w części obrębu sołectwa Michał&oacute;w;<br /> e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;<br /> f) w sprawie zaliczenia dr&oacute;g do kategorii dr&oacute;g gminnych i ustalenia ich przebiegu;<br /> g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michał&oacute;w;<br /> h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadł&oacute;w, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michał&oacute;w na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;<br /> i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michał&oacute;w.<br /> &nbsp;</p> ' na '<p style="text-align: center;"> <br /> <strong>Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michał&oacute;w - 26 lipca 2019 roku</strong></p> <p style="text-align: justify;"> <br /> 9. Rozpatrzenie projekt&oacute;w uchwał w sprawie:<br /> <br /> a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;<br /> b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michał&oacute;w na lata 2019-2022;<br /> c) w sprawie oceny aktualności &bdquo;Studium uwarunkowań i kierunk&oacute;w zagospodarowania przestrzennego gminy Michał&oacute;w&quot; i miejscowych plan&oacute;w zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michał&oacute;w;<br /> d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michał&oacute;w w części obrębu sołectwa Michał&oacute;w;<br /> e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;<br /> f) w sprawie zaliczenia dr&oacute;g do kategorii dr&oacute;g gminnych i ustalenia ich przebiegu;<br /> g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michał&oacute;w;<br /> h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadł&oacute;w, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michał&oacute;w na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;<br /> i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michał&oacute;w.<br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortProjekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 czerwca 2019 rokuProjekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 lipca 2019 roku
full


Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 czerwca 2019 roku


9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałów" i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michałów;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michałów w części obrębu sołectwa Michałów;
e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;
f) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów;
h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadłów, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów.
 


Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Michałów - 26 lipca 2019 roku


9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2019-2022;
c) w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałów" i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Michałów;
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Michałów w części obrębu sołectwa Michałów;
e) w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy;
f) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu;
g) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałów;
h) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węchadłów, oznaczonej Nr 546 o pow. 0,7000 ha, stanowiącej własność Gminy Michałów na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
i) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Michałów.
 

2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601731

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319896
user_idpuste73983
fobject_idpuste601731
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601732

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319897
user_idpuste73983
fobject_idpuste601732
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601733

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319898
user_idpuste73983
fobject_idpuste601733
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601734

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319899
user_idpuste73983
fobject_idpuste601734
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601735

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319900
user_idpuste73983
fobject_idpuste601735
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601736

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319901
user_idpuste73983
fobject_idpuste601736
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601737

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319902
user_idpuste73983
fobject_idpuste601737
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601738

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319903
user_idpuste73983
fobject_idpuste601738
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-02 16:16:00  Marcin Panek

Załączono plik 601739

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2319904
user_idpuste73983
fobject_idpuste601739
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste242665
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się