Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-30 13:35:01  Marcin Panek

Utworzono artykuł 245011 o nazwie 'Kwiecień 2019 rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste245011
user_idpuste73983
resource_idpuste580
namepusteKwiecień 2019 rok
category_idpuste5454
language_idpuste1
shortpusteOświadczenia majątkowe - Radni Gminy - Kwiecień 2019 rok
fullpuste


Oświadczenia majątkowe - Radni Gminy - Kwiecień 2019 rok

publishfrompuste2019-07-30 00:00:00
_activepuste1
slugpustekwiecien-2019-rok
2019-07-30 13:35:01  Marcin Panek

Pole slug zmieniło wartość z 'kwiecien-2019-rok' na '245011_kwiecien-2019-rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugkwiecien-2019-rok245011_kwiecien-2019-rok
2019-07-30 13:36:16  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-30 13:47:52  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-30 14:05:43  Marcin Panek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603964

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310180
user_idpuste73983
fobject_idpuste603964
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603965

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310181
user_idpuste73983
fobject_idpuste603965
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603966

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310182
user_idpuste73983
fobject_idpuste603966
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603967

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310183
user_idpuste73983
fobject_idpuste603967
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603968

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310184
user_idpuste73983
fobject_idpuste603968
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603969

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310185
user_idpuste73983
fobject_idpuste603969
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603970

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310186
user_idpuste73983
fobject_idpuste603970
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603971

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310187
user_idpuste73983
fobject_idpuste603971
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603972

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310188
user_idpuste73983
fobject_idpuste603972
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603973

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310189
user_idpuste73983
fobject_idpuste603973
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603974

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310190
user_idpuste73983
fobject_idpuste603974
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 603975

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310191
user_idpuste73983
fobject_idpuste603975
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:05:44  Marcin Panek

Załączono plik 604017

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310192
user_idpuste73983
fobject_idpuste604017
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245011
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się