Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-07-30 14:50:50  Marcin Panek

Utworzono artykuł 245077 o nazwie 'Kwiecień 2019 rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste245077
user_idpuste73983
resource_idpuste580
namepusteKwiecień 2019 rok
category_idpuste5455
language_idpuste1
shortpusteOświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych - Kwiecień 2019 rok
fullpuste


Oświadczenia majątkowe - Kierownicy jednostek organizacyjnych - Kwiecień 2019 rok

publishfrompuste2019-07-30 00:00:00
_activepuste1
slugpustekwiecien-2019-rok
2019-07-30 14:50:50  Marcin Panek

Pole slug zmieniło wartość z 'kwiecien-2019-rok' na '245077_kwiecien-2019-rok'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugkwiecien-2019-rok245077_kwiecien-2019-rok
2019-07-30 14:50:51  Marcin Panek

Załączono plik 604127

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310514
user_idpuste73983
fobject_idpuste604127
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245077
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:50:51  Marcin Panek

Załączono plik 604128

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310515
user_idpuste73983
fobject_idpuste604128
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245077
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:50:51  Marcin Panek

Załączono plik 604129

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310516
user_idpuste73983
fobject_idpuste604129
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245077
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:50:51  Marcin Panek

Załączono plik 604130

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310517
user_idpuste73983
fobject_idpuste604130
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245077
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:50:51  Marcin Panek

Załączono plik 604131

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310518
user_idpuste73983
fobject_idpuste604131
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245077
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:50:51  Marcin Panek

Załączono plik 604133

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310519
user_idpuste73983
fobject_idpuste604133
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245077
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:50:51  Marcin Panek

Załączono plik 604134

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2310520
user_idpuste73983
fobject_idpuste604134
resource_idpuste580
modelpusteArticle
foreign_idpuste245077
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się