Lista artykułów

Nazwa artykułu
Kwiecień 2017 rok
Oświadczenia majątkowe - Władze Gminy, Przewodniczący
Rady Gminy - Kwiecień 2017 rok
01.06.2017 więcej
Kwiecień 2016 rok
Oświadczenia majątkowe - Władze Gminy, Przewodniczący Rady
Gminy - Kwiecień 2016 rok
19.05.2016 więcej
Kwiecień 2015 rok
Oświadczenia majątkowe - Władze Gminy, Przewodniczący Rady
Gminy - Kwiecień 2015 rok
19.05.2015 więcej