Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wybory do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
W dniu 28 lipca 2019 roku , wybory do Rad Powiatowych w tym do
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej od godziny 8.00 do 18.00 adres
lokalu wyborczego ...
25.07.2019 więcej
INFORMACJA
W związku wyborami do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby
Rolniczej informuje się...
16.07.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Michałowie z dnia 5
lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej
Izby Rolniczej
11.07.2019 więcej
INFORMACJA
Okręgowej Komisji Wyborczej nr 67 w Michałowie
14.06.2019 więcej
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach
Szanowni Państwo Rolnicy, Uprzejmie informujemy, że 31 maja
2019 r. upływa V kadencja organów samorządu rolniczego.
Kolejne wybory odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r. Wszystkie
dokumenty, wzory dokumentów i formularzy oraz informacje o tym
zdarzeniu będą zamieszczane na naszej stronie w tym miejscu,
poniżej chronologicznie:
11.06.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2019 r. w
sprawie wyborów do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach
10.06.2019 więcej
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach
Uprzejmie informujemy, że 31 maja 2019 r. upływa V kadencja
organów samorządu rolniczego.
17.05.2019 więcej
KOMUNIKAT
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W KIELCACH
17.05.2019 więcej
Uchwała Nr 2/2019
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNYCH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie
zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
17.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się