Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA
Informacja o składzie komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu
głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
24.05.2019 więcej
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji
wyborczych na terenie Gminy Michałów
24.05.2019 więcej
Komisarz Wyborczy w Kielcach II
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji
wyborczych na obszarze właściwości
21.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 85/2019
POSTANOWIENIE NR 85/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z
dnia 7 maja 2019 r.
09.05.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 85/2019
Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 6 maja 2019 r. w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
07.05.2019 więcej
Zarządzenie Nr O.23.2019
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi
obwodowych komisji wyborczych powołanych na obszarze Gminy
Michałów dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
30.04.2019 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26
kwietnia 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684), w celu powołania w gminie Michałów obwodowych
komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w
Kielcach II informuje, co następuje:
26.04.2019 więcej
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY MICHAŁÓW z dnia 23 kwietnia 2019 r. Na
podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –
Kodeks wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt
Gminy Michałów podaje do wiadomości wyborców informację o
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
24.04.2019 więcej
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem
wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie
głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
19.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr O.19.2019
Zarządzenie Nr O.19.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie
ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w
wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
16.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się