Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Informacja
Informacja o składach komisji i rozpoczęciu prac w dniu
wyborów
04.10.2019 więcej
POSTANOWIENIE NR 157/2019
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
25.09.2019 więcej
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
24.09.2019 więcej
INFORMACJA
W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13
października 2019r. Urząd Gminy w Michałowie informuje, że
dn. 20.09.2019r. został sporządzony spis wyborców i zgodnie
z art. 36 Kodeksu wyborczego w dniach od 22 września 2019r. do
5 października 2019r. w godzinach pracy Urzędu, tj. od 07.30.
do 15.30 będzie udostępniony do wglądu.
20.09.2019 więcej
Losowanie składów komisji wyborczych
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 13
września 2019 r.
16.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
13.09.2019 więcej
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KIELCACH o składzie,
siedzibie i pełnionych dyżurach
28.08.2019 więcej
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY MICHAŁÓW
23.08.2019 więcej
Głosowanie przez pełnomocnika
Głosowanie przez pełnomocnika
23.08.2019 więcej
Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
23.08.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się