Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
I N F O R M A C J A
Informacja o składach komisji i rozpoczęciu prac w dniu
głosowania 12 lipca 2020 r.
10.07.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach w
ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP
01.07.2020 więcej
Informacja
Informacja o składach komisji i rozpoczęciu prac w dniu
wyborów
26.06.2020 więcej
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
19.06.2020 więcej
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach
Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
19.06.2020 więcej
Informacja
W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. Urząd Gminy w
Michałowie informuje, że dn. 16.06.2020r. został sporządzony
spis wyborców i zgodnie z art. 36 Kodeksu wyborczego w
dniach od 16 czerwca 2020r. do 20 czerwca 2020 r. w godzinach
pracy Urzędu, tj. od 07.30. do 15.30 będzie udostępniony do
wglądu.
16.06.2020 więcej
INFORMACJA
INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 40 W KIELCACH z dnia
15 czerwca 2020 r. o składzie, siedzibie i pełnionych
dyżurach
15.06.2020 więcej
OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca
2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w
wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
15.06.2020 więcej
Losowanie składów komisji wyborczych
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 czerwca
2020 r.
12.06.2020 więcej
Informacja
Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z
korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji
tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
05.06.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się