2018-09-13

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie

o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy

Na podstawie § 3 ust. 2  Regulaminu Terytorialnych Komisji Wyborczych stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie, w wyborach zarządzonych na 21 października 2018 r.
 

Przewodniczący: MAREK ANDRZEJ PAWLIK, zam. Polichno
 

Zastępca Przewodniczacego: IZABELA MARIA JĘDRSZCZYK, zam. Węchadłów
 

Członkowie:

1. JUSTYNA BERNARDA SZCZECIŃSKA, zam. Tur Dolny
2. BARBARA MARIA DZIERŻAK, zam. Węchadłów
3. SŁAWOMIR JÓZEF KWIECIEŃ, zam. Góry
4. KRYSTYNA MARIA SZAŁAPSKA, zam. Michałów
5. KATARZYNA AGNIESZKA DROGOSZ, zam. Michałów
6. SANDRA ANNA GNIDZIŃSKA, zam. Węchadłów
7. ZDZISŁAW STANISŁAW TOBOŁA, zam. Michałów

 

Siedziba komisji:

URZĄD GMINY W MICHAŁOWIE; Michałów 115; 28-411 Michałów, tel. (41) 35 65 243

 

1. Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Michałów oraz rejestracją kandydatów na wójta Gminy Michałów będą prowadzone w dniach od 13 września 2018 r. do dnia 26 września 2018 r. (z wyjątkiem niedziel) w godzinach 12.00 –15.00, natomiast

w dniach 15 września 2018 r. i 22 września (sobota) w godz. 10.00 – 14.00,

a w dniach 17 września i 26 września 2018 r. w godzinach od 15.00 do 24.00.

 

2. Zgłoszenia kandydatów na radnych  komisja przyjmuje w czasie swoich dyżurów do dnia 17 września 2018 r.

 

3. Zgłoszenia kandydatów na Wójta komisja przyjmuje w czasie swoich dyżurów do dnia 26 września 2018 r.

                                                                                                                                         Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Michałowie

 /-/ Marek Pawlik

Załączniki

  INFORMACJA 373,99 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się