Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik zapytania ofertowego
Wykonanie usługi geodezyjnej pn: ,,Ustalenie i
okazanie przebiegu granic działek wraz z trwałą stabilizacją
znakami granicznymi"
18.03.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie usługi geodezyjnej pn: ,,Ustalenie i okazanie
przebiegu granic działek wraz z trwałą stabilizacją znakami
granicznymi"
05.03.2019 więcej
Zapytanie ofertowe – sondaż rynku Rozgraniczenie nieruchomości
Zapytanie ofertowe – sondaż rynku Rozgraniczenie
nieruchomości
04.01.2019 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Zakup i dostawa środków czystości w roku 2019
27.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Zakup i dostawa artykułów biurowych w roku 2019
27.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Michałów w roku 2019
17.12.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa środków czystości w roku 2019 r.
12.12.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Zakup i dostawa artykułów biurowych w roku 2019
11.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „ ZAKUP PALIW PŁYNNYCH W
ROKU 2019”
10.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „Wywóz nieczystości
płynnych w 2019 r. ”.
06.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się