Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „Wywóz nieczystości
płynnych w 2019 r. ”.
06.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wynik zapytania ofertowego – sondażu rynku -Wykonanie
czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości
05.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „Usługi sprzątania
pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Michałowie w roku
2019”.
05.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „ KONSERWACJA OŚWIETLENIA
DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W ROKU 2019”.
05.12.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na : „Zaciągnięcie kredytu
długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł. na
pokrycie planowanego deficytu budżetu”.
03.12.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Michałów w roku 2019
28.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
dotyczy dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
28.11.2018 więcej
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
wywóz nieczystości płynnych (zawartości z szamb) z budynków
jednostek organizacyjnych i obiektów Gminy Michałów
27.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY MICHAŁÓW W
ROKU 2019
22.11.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w
Michałowie w roku 2019
21.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się