Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację zadania: „Zakup wyposażenia dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Michałów w
ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”
18.04.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na
terenie Gminy Michałów.
28.03.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na
terenie Gminy Michałów.
13.03.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości -
dz. nr ewid. 62 obręb Pawłowice gm. Michałów z dz. nr ewid.
63 obręb Pawłowice, gm. Michałów
05.01.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „ Zakup i dostawa artykułów
biurowych w roku 2018”.
29.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości -
dz. nr ewid. 62 obręb Pawłowice gm. Michałów z dz. nr ewid.
63 obręb Pawłowice, gm. Michałów
21.12.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego (dotyczy rozgraniczenia nieruchomości)
Wynik zapytania ofertowego (dotyczy rozgraniczenia
nieruchomości)
18.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na: „ Zakup i dostawa artykułów biurowych
w roku 2018”
13.12.2017 więcej
Zapytanie ofertowe
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi :
Wykonanie czynności technicznych rozgraniczenia
nieruchomości...
08.12.2017 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dotyczy zapytania ofertowego na: „ Wyłapywanie i utrzymanie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Michałów w roku 2018”.
06.12.2017 więcej
1234