Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup używanych lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych
14.06.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z
terenu Gminy Michałów
30.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z
terenu Gminy Michałów
22.05.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
na zadanie pod nazwą ,,Realizacja programu usuwania materiałów
zawierających azbest z terenu Gminy Michałów"
21.05.2018 więcej
INFORMACJA Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dot.: zapytania ofertowego na realizację zadania:,,Zakup
wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Michałów w ramach środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwosci" Numer sprawy: OC.5543.3.2018
21.05.2018 więcej
INFORMACJA Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dot.: zapytania ofertowego na realizację zadania:,,Zakup
wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu gminy Michałów w ramach środków Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu
Sprawiedliwosci" Numer sprawy: OC.5543.2.2018
21.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających
azbest z terenu Gminy Michałów”.
08.05.2018 więcej
Zapytanie ofertowe
na realizację zadania:,,Zakup wyposażenia dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Michałów w
ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwosci"
23.04.2018 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na realizację zadania: „Zakup wyposażenia dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Michałów w
ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”
18.04.2018 więcej
Wynik zapytania ofertowego
Dostawa materiałów kamiennych do remontu dróg gruntowych na
terenie Gminy Michałów.
28.03.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się